تامین کالا

برای فروش کالا در وبسایت ما فرم ذیل را با دقت کامل نمایید

"*" تحدد الحقول المطلوبة

گواهی ها
درصورت نیلز به افزودن گواهی های بیشتر از (+) استفاده کنید.
الحد الأقصى لحجم الملف: 100 MB.
حوزه مصرفی محصول*
اترك الملفات هنا او
الحد الأقصى لحجم الملف: 100 MB, الحد الأقصى للملفات: 5.
  الحد الأقصى لحجم الملف: 100 MB.
  الحد الأقصى لحجم الملف: 100 MB.

  اطلاعات انبار

  کمترین میزان تک فروشی
  بیشترین میزان فروش عمده
  شرایط نگهداری*

  قیمت فروش

  قیمت یک عدد از محصول
  قیمت فروش عمده

  بسته بندی و ارسال

  تعداد محصول در بسته بندی اصلی
  وزن بسته بندی اصلی
  ابعاد بسته بندی اصلی
  تعداد در بسته بندی اولیه
  وزن بسته بندی اولیه
  ابعاد بسته بندی اولیه